Czy z tytułu zakupu kominka do domu można skorzystać z odliczenia podatkowego w zeznaniu PIT 2014?

Ulga remontowa obowiązywała w polskich przepisach podatkowych do 2005 roku. Dzięki niej podatnicy mogli w swoich rozliczeniach podatkowych odliczyć od podatku wiele wydatków dokonanych z przeznaczeniem na remont i wyposażenie mieszkania. A czy w katalogu kosztów ujmowanych w ramach ulgi mieszkaniowej mieściłby się zakup kominka do domu?

zdjęcie kominka

Zeznanie PIT 2014 nie będzie mogło już ujmować ulgi remontowej w takim kształcie, jaki obowiązywał w rozliczeniach w 2005 roku. Pity 2014 Program podaje jednak inne ulgi związane z celami mieszkaniowymi, jakie mogą uwzględniać rozliczenia PITy 2014. Istnieją ulgi z tytułu zakupu mieszkania lub nabycia go w drodze spadku lub darowizny, o ile obdarowany zaliczany jest do pierwszej grupy podatkowej. Choć takie ulgi tylko w niewielkim stopniu przypominają te, które obowiązywały 7 lat temu.

Ulga remontowa na zakup kominka

Jeszcze kilka lat temu podatnicy w swoich rocznych rozliczeniach podatkowych mogli odliczyć wiele wydatków związanych z wyposażeniem i remontem mieszkania bądź domu mieszkalnego. Ulga remontowa pozwalała generalnie na odliczenie wydatków mieszczących się w zakresie robót, materiałów i czynności określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 roku w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy. Niektóre Urzędy Skarbowe w ramach ulgi remontowej pozwalały na dokonanie odliczenia m.in.: kominka z płaszczem wodnym.

Przeczytaj także: Czy darowizna jest świadczeniem jednostronnym i kto właściwie opłaca podatek od niej w formie PIT 2014?

Polityka Prywatności